<
<<-->> ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ปรับปรุง ใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2561 <<-->>
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ตารางเรียน
ภาษาไทย
ม.1
คณิตศาสตร์
ม.2
วิทยาศาสตร์
ม.3
สังคมศึกษา
ม.4
พลศึกษา
ม.5
ศิลปศึกษา
ม.6
การงานอาชีพ
-
ภาษาต่างประเทศ
-
แนะแนว
คำสั่งสอน
IS
-
EP
-
SMGP
-