ข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่2/2560
เริ่มใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบข้อมูล มีปัญหาติดด่อ ครูผาสุข ุห้องทะเบียน
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 . ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 2/2560
ชั้น ม.1 ภาษาไทย
ชั้น ม.2 คณิตศาสตร์
ชั้น ม.3 วิทยาศาสตร์
ชั้น ม.4 สังคมศึกษา
ชั้น ม.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ม.6 ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
คำสั่งที่ 273/2560 ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
IS
SM
EP
PHP Hit Counter Example Code

จำนวนผู้เข้าชม 20266 คน


-->